• 19.12.2017

  PIOSENKA ''ALL I WANT FOR CHRISTMAS'' MARIAH CAREY  (19-20.12.2017)

   

  https://www.youtube.com/watch?v=rNp4aBz9Jww

  https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY

   

   

  IGOR

  I don't want a lot for Christmas

  [aj dount łont elot for krysmes]


  There is just one thing I need

  [deryz dżast łan (th)yng aj ni:d]

  KORNELIA

  I don't care about the presents

  [aj dount ker ebałt de prezents]


  Underneath the Christmas tree

  [anderni:f de krysmes tri: ]

  WOJTEK A.

  I just want you for my own

  [aj dżast łont ju for maj ołn]


  More than you could ever know

  [mo:r den ju kud ewer noł]

  BASIA

  Make my wish come true

  [mejk maj łysz kam tru:]


  All I want for Christmas is you, yeah.

  [ol aj łont for krysmes yz ju: , jea]
   

  IGOR

  I don't want a lot for Christmas

  [aj dount łont elot for krysmes]


  There is just one thing I need

  [deryz dżast łan (th)yng aj ni:d]

  KORNELIA

  And , I don't care about the presents

  [end aj dount ker ebałt de prezents]


  Underneath the Christmas tree

  [anderni:f de krysmes tri: ]

  ZUZIA

  I don't need to hang my stocking

  [aj dount ni:d tu heng maj stokin:]


  There upon the fireplace

  [der apon de fajerplejs]


  JAŚ

  Santa Claus won't make me happy

  [santa klo:z łount mejk mi hepi]


  With a toy on Christmas Day

  [ływ e toj on krysmes dej]

   

  WOJTEK A.

  I just want you for my own

  [aj dżast łont ju for maj ołn]


  More than you could ever know

  [mo:r den ju kud ewer noł]

  BASIA

  Make my wish come true

  [mejk maj łysz kam tru:]


  All I want for Christmas is you

  [ol aj łont for krysmes yz ju:]


  You, baby

  [jea bejbi]

  MICHASIA

  Oh, I won't ask for much this Christmas

  [oł, aj łount a:sk for macz dys krysmes]


  I won't even wish for snow

  [aj łount i:ven łysz for snoł]
   

   

   

  SZYMEK

  And I'm just gonna keep on waiting

  [end ajm dżast gona ki:p on łejtyn]


  Underneath the mistletoe

  [anderni:f de myseltoł]

  OLA I WIKTORIA (RAZEM)

  I won't make a list and send it

  [aj łount mejk e lyst end send yt]


  To the North Pole for Saint Nick

  [tu de norf poul for sejnt nyk]

   

  I won't even stay awake to

  [aj łount i:ven stej ełejk tu]


  Hear those magic reindeer click

  [hi:er dołz medżyk rejndi:r klyk]

   

  ALA

  Cause I just want you here tonight,

  [koz aj dżast łont ju hi:r tunajt]


  Holding on to me so tight

   [holdyn on tu mi soł tajt

  ZUZIA

  What more can I do?

  [łot mo:r ken aj du:]


  Baby, all I want for Christmas is you

  [bejbi ol aj łont for krysmes yz ju:]


  You, baby
  [ju: bejbi]

   

  MICHASIA

  Oh, all the lights are shining so brightly everywhere

  [oł, ol de lajts a:r szajnyn soł brajtli ewryłeer]


  And the sound of children's laughter fills the air

  [end de sałnd ow czyldrens lafter fylz di eer]
   

  MARYSIA

  And everyone is singing

  [end ewryłan yz syn(g)yn]          *nieme ‘g’


  I hear those sleigh bells ringing

  [aj hi:r dołz slej bels ryn(g)yn]    *nieme ‘g’
   

   

   

  ZUZIA

  Santa, won't you bring me the one I really need?

  [santa łount ju: bryn(g) mi de łan aj ryyli ni:d]


  Won't you please bring my baby to me?

  [łount ju: pli:z bryn(g) mi bejbi tu mi:]


  WSZYSCY RAZEM / POZOSTALI:

  Oh, I don't want a lot for Christmas

  [oł, aj dount łont e lot for krysmes]
  This is all I'm asking for

  [dys yz ol ajm a:skyn(g) fo:r]
  I just wanna see my baby

  [aj dżast łona si; maj bejbi]


  Standing right outside my door

  [stendyn rajt ałtsajd maj do:r]
  Oh, I just want you for my own

  [oł, aj dżast łont ju: for maj ołn]
  More than you could ever know

  [mo:r den ju: kuld ever noł]
  Make my wish come true

  [mejk maj łysz kam tru:]
  Baby, all I want for Christmas is you

  [bejbi ol aj łont for krysmes yz ju:]
  You, baby

  [ju: bejbi]
  All I want for Christmas is you, baby

  [ol aj łont fo:r krysmes yz ju: bejbi]
   

 • WYNIKI KONKURSU ''POTWORKI'' BODY PARTS- CZĘŚCI CIAŁA

  JARZĘBINKI:

   

  I MIEJSCE      EX  AEQUO      MICHAŁ G. i EWA R. 

  II MIEJSCE    ZUZIA A.

  III MIEJSCE    MAJA I.

   

  MISIE:

   

  I MIEJSCE      NIKOLA K.

  II MIEJSCE    MARYSIA K.

  III MIEJSCE    ANTOŚ O.

   

  WIEWIÓRKI:

   

  I MIEJSCE      BASIA T.

  II MIEJSCE    JAŚ W.

  III MIEJSCE    IGOR I. 

 • 14.11.2017

  SZANOWNI RODZICE, W DNIU 14.11.2017 DZIECI Z GRUP II, III ORAZ IV    OTRZYMAJĄ ZADANIE DOMOWE.

  ZADANIE POLEGAĆ BĘDZIE NA OBSERWOWANIU POGODY OD PON. 13.11.17 DO PIĄTKU 17.11.2017 I NANIESIENIU NA KARTĘ PRACY (KTÓRE ZOSTANĄ ROZDANE W NADCHODZĄCY WTOREK)    W FORMIE OBRAZOWEJ.

  BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE SWOICH KART OBSERWACJI NA WTOREK TJ. 21 LISTOPAD 2017.

   DZIĘKUJĘ  SERDECZNIE I POZDRAWIAM :)    M.S.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole w Tucznie
  Publiczne Przedszkole w Tucznie
  ul. Wolności 3
  78-640 Tuczno
 • (67)259 30 56

Galeria zdjęć