Witamy na naszej stronie

AKTUALNOŚCI 

Uwaga !!!

OD DNIA 01.08.2018 R

 ODDZIAŁ BĘDZIE CZYNNY

W PRZEDSZKOLU 

OD GODZINY 6:30-15:30 .

JEŻELI SYTUACJA ULEGNIE ZMIANIE BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

 

UWAGA RODZICE.

Informujemy, że Karty Pracy dla dzieci 3, 4, 5 letnich na rok szkolny 2018/2019 będą zakupione za pośrednictwem Rady Rodziców. Bliższe informacje otrzymacie Państwo na spotkaniu informacyjnym w sierpniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Tucznie ul. Wolności 3 zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora 67 25 93 056, e- mail przedszkoletuczno@wp.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu w Tucznie jest Pani Danuta Błażewicz, e-mail; inspektor@tuczno.pl, nr tel;67/25 93 035.

3.Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4.     4.Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8.Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9.    9.    Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

                                                                                                            Dyrektor                                                                                                    Przedszkola

UWAGA

Uroczyste zakończenia roku dla dzieci 7-letnich odbędzie się 14.06.2018r. o godz.13.00,

a dla dzieci 6-letnich 15.06.2018r. o godz.13.Serdecznie zapraszamy Rodziców.

Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom tym małym i dużym wiele radości i uśmiechu każdego dnia!!

Kodowanie na dywanie

W miesiącu maju we wszystkich grupach odbyły się zajęcia otwarte, w których uczestniczyli rodzice naszych przedszkolaków. Dzieci pokazały im jak uczą się podstaw kodowania przy pomocy kolorowych kubeczków, mat edukacyjnych i pomocy przygotowywanych przez nauczycielki.Podczas zajęć dzieci układały rytmy, doskonaliły orientację w przestrzeni, spostrzegawczość oraz umiejętność odczytywania współrzędnych na macie.Wykorzystywały matę do gier planszowych i układania sudoku.  Z dużym zaangażowaniem  budowały wieże z kolorowych kubeczków według otrzymanego wzoru.  Rodzice zobaczyli jak ciekawie i efektywnie wyglądają takie zajęcia .

DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Mamy i Taty do naszego Przedszkola.

25.05.2018r. Grupa IV Misie godz.9.30 (piątek)

28.05.2018r. grupa I Zajączki godz. 9.30 (poniedziałek)

29.05.2018r. grupa III Wiewiórki godz.9.30 (wtorek)

30.05.2018r. grupa II Jarzębinki godz.13.00( środa)

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zajęcia otwarte

14.05.2018r. grupa IV Misie godz.9.00

16.05.2018r. grupa II Jarzębinki godz.10.00

17.052018r. grupa III Zajączki godz.9.30

18.05.2018r. grupa III Wiewiórki godz.10.15

UWAGA

    Dnia 11.05.2018r. (piątek) o godz.11.15 odbędzie się teatrzyk pt.,,Sportowy Jeżyk". Koszt 3,50 zł. Prosimy o wpłacanie pieniędzy do wychowawców grup.

 

   

       W piątek 20 kwietnia 2018r. w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów z Teatru ART-re , którzy wystąpili z przedstawieniem opartym na  baśni Braci Grimm pod tytułem: „Skrzat Titelitury”. Była to opowieść o córce młynarza, która przez swojego ojca (wielkiego chwalipiętę) została poddana ciężkiej próbie. Z pomocą dziewczynie przyszedł skrzat Titelitury, jednak za przysługę młynarzówna musiała drogo zapłacić. Przedstawienie pokazało dzieciom, że zarozumialstwo, przechwalanie się i mówienie nieprawdy, może mieć złe konsekwencje. W trakcie spektaklu dzieci miały możliwość wspólnej zabawy z aktorami, co sprawiło im wiele radości.

Uwaga teatrzyk!

Dnia 20.04.2018r. o godz.11.15 w naszym przedszkolu odbędzie się teatrzyk. Dzieci zobaczą przedstawienie ,,Skrzat  Titelitury". Koszt 4 zł.

 KODOWANIE NA DYWANIE

      Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji.  Nauczyciele naszego przedszkola przystąpili do realizacji innowacji pedagogicznej ,, Kodowanie na dywanie”. W miesiącu marcu we wszystkich grupach wiekowych odbywały się zajęcia z wykorzystaniem  maty edukacyjnej. Maty idealnie sprawdzają się do wszystkich aktywności z wykorzystaniem kolorowych kubeczków, obrazków, cyfr, liter, figur, strzałek. Nauka kodowania odbywa się poprzez zabawę. Nasze przedszkolaki nauczyły się układać sudoku z kolorowych kubeczków, grały w kółko i krzyżyk, układały z kubeczków rytmy, szeregi, klasyfikowały je a także tworzyły własne wzory i sekwencje. Dużo zabawy było podczas budowania budowli i wież. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

 

Z okazji nadchodzących Swiąt Wielkanocnych wszystkim przyjaciołom przedszkola, dzieciom i ich Rodzinom życzymy:

 

 W koszyku - obfitości,

w serduszku - miłości,

w jajkach - niespodzianek,

w Dyngusa - wody dzbanek.

 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,

Bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia,

wiary, radości, miłości, spełnienia.

życzy Dyrektor, Rada Pedagogiczna I Pracownicy Publicznego Przedszkola w Tucznie

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu czasopisma ,,Kajtuś" na kartkę wielkanocną.

Jury w składzie:

Agata Zydor

Teresa Leśniewska

Agnieszka Senator

1 miejsce

Maja I.

2 miejsce

Lena M.

Kornelia i Natan L.

Wojciech J.

3 miejsce

Lena P.

Jakub O.

Iga D.

Zuzanna S.

Pozostałe dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrodę pocieszenia.

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Kiedrowskiemu za naprawę rynny przy naszym przedszkolu.

Dnia 05.02.2018 gościliśmy w przedszkolu aktorów z teatru „Art.-Re” z Krakowa, którzy zaprezentowali nam przedstawienie pt. ,,Stoliczku nakryj się" na podstawie baśni braci Grimm. Jest to opowieść o trzech braciach wyruszających w  świat w poszukiwaniu szczęścia. Każdy z nich znajduje zatrudnienie u innego rzemieślnika. Za sumienną pracę otrzymują niezwykłą zapłatę. Ich radość nie trwa jednak długo. W drodze powrotnej do domu, młodzieńcy trafiają do karczmy, gdzie zostają oszukani przez chciwego karczmarza.

Spektakl przybliżył dzieciom rzemiosła takie jak młynarz, stolarz, szewc. Uczył, że ciężka praca zostaje sowicie wynagrodzona, a człowiek chciwy i nieuczciwy poniesie karę.Aktorzy angażowali chętne dzieci do aktywnego udziału w przedstawieniu i odgrywania różnych ról, co bardzo podobało się dzieciom.

Uwaga Rodzice!

W dniu 09.02.2018 roku w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci. Prosimy o przygotowanie strojów. W trakcie balu zostaną wykonane zdjęcia wszystkim dzieciom. Zakup zdjęć nie jest obowiązkowy, zdjęcia wykonywane są na ryzyko prowadzącego. 

UWAGA!

Dnia 05.02.2018r. w naszym przedszkolu odbędzie się Teatr Żywego Aktora z bajką pt. ,,Stoliczku nakryj się". Koszt 3,50.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy kochane babcie i dziadków wraz z prababciami i pradziadkami do naszego przedszkola na wspólną uroczystość w dniach:

6.02.2018r. o godz.10.00  grupa II Jarzębinki

7.02.2018r. o godz.9.30   grupa I Zajączki

                   o godz.10.00  grupa III Wiewiórki

8.02.2018r. o godz.10.00 grupa IV Misie

                                          

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Lewandowskiej i Pani Urszuli Wasylków za przekazanie zabawek na rzecz przedszkola.

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.     Życzymy, by Św.Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim najpiękniejszy prezent - dużo miłości! Życzymy wszystkim Dzieciom , ich Rodzicom oraz sympatykom naszego przedszkola wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt! 

                           Dyrektor i Rada Pedagogiczna                                                Publicznego Przedszkola w Tucznie

 

 

KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Wyniki konkursu z czasopisma przedszkolnego Kajtuś na ozdobę choinkową

Jury w składzie:

1. Agata Zydor

2.Agnieszka Senator

3.Mariola Cieplińska

4.Bożena Szpiega

W dniu 18.12.2017r. oceniło prace przyniesione na konkurs z logo czasopisma przedszkolnego, Kajtuś, punktując w skali od 1-10.

Miejsce I- Basia T. - 40 pkt.

Miejsce II - Ania E. - 39 pkt

Miejsce III - Zuzia S. - 38 pkt oraz Kornelia L. - 38 pkt..

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody - 4 główne, a pozostali nagrody pocieszenia.

 

Drodzy Rodzice!!

Serdecznie zapraszamy

do Naszego Przedszkola na spotkania Wigilijne – Jasełka   

Grupa IV „Misie” 19.12.2017r (wtorek)- godz.10:00

Grupa III „Wiewiórki” 19.12.2017r (wtorek)- godz. 13:30

Grupa II „ Jarzębinki” 20.12.2017r (środa) – godz.10:00

Grupa I „Zajączki” 21.12.2017r (czwartek) -godz. -9:30

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Tucznie składa serdeczne podziękowania  PANI KRYSTYNIE STYSIŃSKIEJ-Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. , za słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek.

 

6 grudnia 2017 roku nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków. Św. Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty zakupione przez Radę Rodziców. Dzieci z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne!

"Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.”

29 listopada w Przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości.

Andrzejki w Naszym Przedszkolu to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą wirującej butelki, słodkich cukierków z wróżbą na przyszłość itp.  Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Pod koniec zabawy przedszkolaki raczyły się słodkim poczęstunkiem. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte do poszczególnych grup:

Misie - 23.11.2017r. o godz.9.30

Jarzębinki - 24.11.2017r. o godz.9.45

Wiewiórki - 27.11.2017r.  o godz. 9.30

ZAPROSZENIE

Zapraszamy 06.12.2017r. na godz. 9.00 na spotkanie z Mikołajem dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. Istnieje możliwość wykupienia paczki- termin 22.11.2017r.

tel.67 25 93 065 pani Agnieszka Senator

UWAGA!

W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami, Rada Rodziców zakupuje paczki dla dzieci ze swoich funduszy. Prosimy o uregulowanie wpłaty na Radę Rodziców do dnia 22.11.2017r.

 

 

W dniu 10 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada). Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się  aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Bożena Jacyna, która powitała wszystkie zebrane dzieci i personel przedszkola i krótko przedstawiła okoliczności utraty a następnie odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzieci ze starszych grup przedszkolnych prezentowały wiersze oraz pieśni patriotyczne.Zatańczyły też krakowiaka.

Dzieci wykonały na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych a do przedszkola przyszły ubrane na galowo.  Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym
Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków” . Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

 

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM I DYREKTOREM - PIERWSZY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ. 15.00-16.00.ZAPRASZAMY RODZICÓW DO INDYWIDUALNYCH KONTAKTÓW.

Podziękowanie

Dzieci i Rada Pedagogiczna z Panią Dyrektor dziękują Pani Emilii Janczewskiej za wypożyczenie obrusów na Pasowanie na Przedszkolaka.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Pani Julii Mikulskiej za przekazane fanty na loterie.

 

PASOWANIE

Serdecznie zapraszamy rodziców najmłodszej grupy I ,,Zajączki" na uroczyste pasowanie na Żaczka Przedszkolaczka, które odbędzie się 25.10.2017 r. o godz. 10.00. Pasowane  będą również dzieci z pozostałych grup, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola w tym roku.Ich rodziców też zapraszamy na uroczystość.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października w naszym Przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli nauczyciele i pracownicy obsługi. Spotkanie  przygotowały dzieci z wszystkich grup wiekowych pod opieką swoich nauczycielek i pani prowadzącej rytmikę.Przedszkolaki  podziękowały nauczycielkom oraz pracownikom obsługi  za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Poprzez wiersze, piosenki, tańce  oraz życzenia dzieci wyraziły swoją wdzięczność za codzienną opiekę nad nimi, cierpliwość i uśmiech.

DZIĘKUJEMY!

Dzieci i Rada Pedagogiczna dziękują Państwu Katarzynie i Maciejowi Juszkiewiczom za podarowanie pięknego karmnika, który ozdobi nasze przedszkole i będzie służył dzieciom do dokarmiania ptaków zimą .

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Pani Wiesławie Szczęsnej za przekazanie pieniędzy, które wspomogą naszą zbiórkę na nagłośnienie dla przedszkola.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Państwu Adriannie i Janowi Oleksiakom za przekazanie  zabawek do naszego przedszkola.

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

Dnia 9.10 2017 r. odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które poprowadziła dla nas pani  mł. aspirant Beata Budzyń .Do tej wizyty dzieci przygotowywały się poprzez zajęcia na temat  bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale również w ruchu drogowym.

Dzieci bardzo serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówi. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Pani policjantka przybliżyła zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Opowiadała o postępowaniu dzieci w różnych sytuacjach, dając im możliwość oceny - czy zachowywały się dobrze, czy też niewłaściwie.Przypomnieliśmy sobie kilka cennych zasad, dotyczących bezpiecznego zachowywania się na jezdni,zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi oraz powtórzyliśmy numery alarmowe.Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów, a szczególnie czapki i lizak.Dzieci serdecznie podziękowały za wizytę i otrzymały od naszego gościa kamizelki odblaskowe oraz kolorowanki.

 

Uwaga!

W związku z niekorzystnymi warunakami atmosferycznymi , festyn w naszym przedszkolu , przewidziany na sobotę 7.10.2017 r. zostaje odwołany.

 

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się 5.10.2016r. o godz.16.00.

 

UWAGA!

Dzieci, Rada Pedagogiczna zapraszają na Festyn do Publicznego Przedszkola w Tucznie, który odbędzie się 7.10.2017r. o godz.14.00.

Czeka moc atrakcji. Zbieramy na nagłośnienie do projektora.

(W razie niepogody festyn będzie przeniesiony na inny termin).

 

ZARZĄDZENIE Nr 90/2017

BURMISTRZA TUCZNA

Z dnia 05 września 2017

 

W sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z posiłków  w przedszkolu

Prowadzonym przez Gminę Tuczno.

                                                & 3

Od dnia 1 września 2017 r. ustala się następujące dzienne stawki żywieniowe:

  1. Dla dzieci zapisanych do przedszkola wynosi 7,50 zł i obejmuje zakup surowców oraz produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

 

                                         & 4

  1. Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:

Śniadanie- 2 zł

Obiad- 4 zł

Podwieczorek- 1,50

                                        &5

Opłaty ustalone na podstawie &4 ust.1 i 2 wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystania z żywienia w przedszkolu, najpóżniej do 15 każdego miesiąca. Kwota opłaty za wyżywianie zostanie wyliczona na zasadzie pomnażania liczby dni roboczych  w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

                                        &6

Brak uiszczenia opłaty za udzielane świadczenie w określonym w & 5 niniejszego zarządzenia uznany będzie za rezygnację ze świadczeń.

                                    

                                   &7                                                                                             Dokonanie opłat za posiłki wymienione w & 4 po terminie określonym w & 5 skutkować będzie naliczeniem ustawowych odsetek za zwłokę.

                                  & 8

Na podstawie pisemnej deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia dopuszcza się możliwość skorygowania zadeklarowanych posiłków w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

                                    &9

W przypadku absencji dziecka opłata , o której mowa w & 4 podlega zwrotowi za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności.

%

photo

Środa 22.08.2018

liczba odwiedzin: 258986

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Tucznie
    Publiczne Przedszkole w Tucznie
    ul. Wolności 3
    78-640 Tuczno
  • (67)259 30 56

Galeria zdjęć