Nawigacja

Plan współpracy z Rodzicami

 

Plan współpracy z rodzicami 2018/2019

 

Forma realizacji

Termin

Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola

Zapoznanie rodziców z podstawą programową

Cały rok szkolny

Zapoznanie z organizacją pracy w nowym roku, statutem przedszkola.

Przypomnienie o podpisaniu umowy z przedszkolem oraz wypełnieniu upoważnień o odbiorze dziecka z przedszkola.

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

IX

Zamieszczanie bieżących informacji na tablicy informacyjnej, stronie internetowej przedszkola

Cały rok

Organizacja zajęć otwartych, warsztatów

Listopad -czerwiec

Udział rodziców w wycieczkach

pomoc w organizacji uroczystości i imprez

 

Cały rok

Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz zauważonych problemach.

Informacja o gotowości do nauki w szkole

Kwiecień

Włączanie rodziców we wzbogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, wzbogacanie kącika przyrody, zabaw w różne akcesoria)

Cały rok

Omówienie na spotkaniach z rodzicami zagadnień dotyczących specyficznych problemów dzieci (spotkania wg potrzeb)

Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej. Wspomaganie rodziców w uzyskaniu pomocy ze strony poradni psychologiczno - pedagogicznej

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Tucznie
    Publiczne Przedszkole w Tucznie
    ul. Wolności 3
    78-640 Tuczno
  • (67)259 30 56
    883 712 665

Galeria zdjęć