Do Rodzica

Ramowy rozkład dnia

I. Od godz. 6.30 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci ;

Praca indywidualna z dzieckiem – czas indywidualnych rozmów z dzieckiem,

bliższego poznania i obserwowania jego zabaw i zainteresowań;

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe.

Ćwiczenia poranne (5 minut);

Zabiegi higieniczno -sanitarne; 

Przygotowanie do śniadania.

 

9.00 Śniadanie ( w grupie najmłodszej śniadanie o 8.30)
 

II. Zajęcia przedpołudniowe 9.30-11.50:


 

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego

(rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie pojęć matematycznych, umuzykalnienie,ćwiczenia gimnastyczne,zajęcia plastyczno-techniczne, poznawanie najbliższego otoczenia )

Rytmika ( środa)

Zumba ( piątek)

Gry i zabawy ruchowe w sali bądź na placu przedszkolnym,

Zabawy tematyczne,konstrukcyjne, badawcze

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela ;

Poznawanie najbliższego otoczenia: wycieczki, spacery

Zabiegi higieniczno- sanitarne.

 

12.00  Obiad( w grupie najmłodszej o 11.30)

Zabiegi higieniczno- sanitarne. Mycie zębów.

 

III. Leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek lub muzyki relaksacyjnej 12.00-14.00 (najmłodsza grupa);

 

Gry i zabawy dydaktyczne (grupy starsze)

Zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe, praca z dzieckiemo indywidualnych potrzebach rozwojowych.

Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek

Słuchanie bajek, czytanie książek

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

Realizacja pomysłów dzieci;Żabawy dowolne w sali lub w ogródku przedszkolnym.

Religia(poniedziałek, czwartek)

Podwieczorek 14.00;

 

14.15 - 15.30- Grupa łaczona - zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Tucznie
    Publiczne Przedszkole w Tucznie
    ul. Wolności 3
    78-640 Tuczno
  • (67)259 30 56

Galeria zdjęć