Nawigacja

Wynajem sali

Regulamin wynajmu sali na imprezy okolicznościowe

W ramach zarządzenia Nr 56/2008 Burmistrza Miasta Tuczno z dnia 01.09.2008r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń przedszkola prowadzonych przez Gminę Tuczno, ustalona kwotami:

 1.  do 5 godzin 70 złotych
 2. do 10 godzin 150 zł
 3. powyżej 10 godz. 250 zł

 

Odpłatność za zużytą na czas wynajęcia energię elektryczną:

 1. do 5 godz. 20 zł
 2. do 10 godzin 40 zł
 3. powyżej 10 godzin 70 zł

 

W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 1. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.
 2. W przpadku wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe.W takiej sytuacji Najemca powinien powiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za salę.
 3. Najemca opuszczając salę po zakończeniu wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
 4. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawddzić stan sali i sprzętu.
 5. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

 

Obowiązki Najemcy

Najemca osoba prowadząca wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:

 • przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku
 • przestrzegania zakazu wnoszenia do sal gorących posiłków bez zgody wynajmującego
 • przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek bez zgody wynajmującego
 • dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego
 • pozostawienia sali po wydarzeniu w takimstanie w jakim została przekazana
 • Osoba najmująca salę odpowiedzialna jest za sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali.

Wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sali , toalet, korytarzy Najemca zobowiązany jest naprawieć lub pokryć ich wartość.

Regulamin obowiązuje od 01.09.2013roku.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole w Tucznie
  Publiczne Przedszkole w Tucznie
  ul. Wolności 3
  78-640 Tuczno
 • (67)259 30 56
  883 712 665

Galeria zdjęć